அன்பார்ந்த அனைத்து கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்களின் பணிவான கவனத்திற்கு, தங்களுக்கான கேபிள் டிவி போஸ்டல் லைசன்ஸ்யை உரிய தேதியில் புதுபித்துக் கொள்ள அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். | ஆப்ரேட்டர்களின் ஒருங்கிணைந்த கூட்டுமுயற்சியால் வெளிவந்துள்ள NEWS தமிழ் 24X7 செய்தி தொலைக்காட்சி உலகத் தமிழர்களின் மனசாட்சியாக முதலாம் இடத்திற்கு உயர்த்தியமைக்கு உலக மக்களுக்கு நன்றி கூறி தொடர்ந்து உங்களின் பேராதரவை வேண்டுகிறோம்.

Online Payments

This online payment system is provided by Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association. S PLUS MEDIA pvt ltd may update these terms from time to time and any changes will be effective immediately on being set out here. Please ensure you are aware of the current terms. The country of domicile for Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association is India. Terms & Conditions Please read these terms carefully before using the online payment facility. Using the online payment facility on this website indicates that you accept these terms. If you do not accept these terms do not use this facility.

All payments are subject to the following conditions:-

The description of services of fee making are specific to your need, when you log in with your unique password. Normally payment is required in advance (i.e. before you commence your activity). All rates quoted are in Indian Rupees.
The Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association reserves the right to change the rate at any time.
1. Your payment will normally reach the Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association account to which you are making a payment within two working days. 2. We cannot accept liability for a payment not reaching the correct Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association account due to you quoting an incorrect account number or incorrect personal details. Neither can we accept liability if payment is refused or declined by the credit/debit card supplier for any reason.
3. If the card supplier declines payment the Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association is under no obligation to bring this fact to your attention. You should check with your bank/credit/debit card supplier that payment has been deducted from your account.
4. In no event will the Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association be liable for any damages whatsoever arising out of the use, inability to use, or the results of use of this site, any websites linked to this site, or the materials or information contained at any or all such sites, whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory and whether or not advised of the possibility of such damages.

Refund Policy

Refunds, if applicable, at the discretion of the Management, will only be made to the debit/credit card used for the original transaction. For the avoidance of doubt nothing in this Policy shall require the Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association to refund the Price (or part thereof) unless such Price (or part thereof) have previously been paid.

Privacy Policy

This Privacy Policy applies to all of the products, services and websites offered by Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association. Sometimes, we may post product specific privacy notices or Help Centre materials to explain our products in more detail.
If you have any questions about this Privacy Policy, please feel free to contact us through our website or write to us at Information we collect and how we use it for our Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association.

Changes to our Privacy Policy

Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association reserves the entire right to modify/amend/remove this privacy statement anytime and without any reason. Nothing contained here in creates or is intended to create a contract/agreement between Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association and any user visiting the Thamizhaga Cable Tv Operators General Welfare Association website or providing identifying information of any kind.

DND Policy

If you wish to stop any further sms/email alerts/contacts from our side, all you need to do is to send an email: - @gmail.com with your mobile numbers and you will be excluded from the alerts list. Contact Details: Email: @gmail.com